Centrum pro rodinu
Veselí nad Moravou

+420 605 274 910
cprveselinm@seznam.cz

Přehled činnosti Centra pro rodinu Veselí nad Moravou
za r. 2012

a) Osvětová činnost
- přednášky pro mládež na základních, středních školách a učilištích
- přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost (maminky na MD, manžele,
  rodiče a seniory)
- přednášky pro těhotné maminky
- příprava snoubenců na manželství

b) Nabídka aktivit pro volný čas
- kluby a kroužky
- jednorázové akce zábavného i naučného charakteru

c) Nabídka služeb
- hlídání dětí
- nabízí starým a osamělým lidem, kteří si nemají s kým popovídat,
  možnost vyslechnutí a rozhovoru
- pomoc při zakládání nových Mateřských center a skupinek Modliteb
  matek

d) Poradna pro ženy a dívky při CPR
- informace o možnosti umístění v azylovém domě
- pomoc a poradenství obětem domácího násilí
- pomoc a poradenství ženám a dívkám při neplánovaném těhotenství a
  při postinterrupčním syndromu
- poradenskou službu v oblasti plánovaného rodičovství – Přirozené
  metody plánování rodičovství, výhody a rizika antikoncepce
- informace ženám v klimakteriu
- zprostředkování pomoci u odborníků např. gynekolog, psycholog,
  právní poradna, poradna pro mezilidské vztahy

e) Spolupráce s jinými institucemi stejného či podobného zaměření

Provoz Centra pro rodinu Veselí nad Moravou zajišťují dvě pracovnice:
Lenka Zemanová a Eva Zacharová - celkem na 1,5 úvazku. Od června 2013 bude provoz CPR zajišťovat jen 1 pracovnice a to na plný úvazek.

Zhodnocení projektu za rok 2012:

Účast lze doložit prezenčními listinami a fotodokumentací.

Pravidelné aktivity:

Mateřský klub Sedmikrásek
(každý týden ve čtvrtek 9.30 -11.30 i v prázdniny)
celkový počet schůzek: 47
celkový počet maminek: 427
celkový počet dětí: 555

Setkání maminek s dětmi z Charity
(1x za měsíc od září 2012)
celkový počet schůzek: 4
celkový počet maminek: 26
celkový počet dětí: 24

Modlitby matek starších ( 2 skupiny )
(1x týdně)
celkový počet schůzek: 98
celkový počet žen: 1185

Modlitby matek mladších (1 skupinka)
(1x za měsíc)
celkový počet schůzek: 10
celkový počet žen: 75

Modlitby otců:
(2x za měsíc)
celkový počet schůzek: 13
celkový počet účastníků: 70

Dance aerobic
Od září 2012 se cvičení nekonalo z důvodu malého zájmu.
celkový počet schůzek: 14
celkový počet žen: 99

Farní volejbal
(1x týdně)
celkový počet přihlášených: 15
celkový počet schůzek: 47
celkový počet účastníků: 440

Kroužek stolního tenisu
(1x týdně)
celkový počet přihlášených: 12
celkový počet schůzek: 31

Výtvarný kroužek Šikula:
(1x za 14 dní)
celkový počet přihlášených dětí: 6

Výtvarná dílna Šikula pro rodiče a prarodiče s dětmi
Od listopadu 2012 (1x za měsíc)
celkový počet schůzek: 2
celkový počet účastníků: 8 dospělých 13 dětí

Ženský klub ESTER : výtvarné dílny r.2012

19.1. Tvoření šperků z korálků- 1.cyklus minikurzu      účastnic: 13

9.2. Tvoření šperků z korálků - 2. cyklus minikurzu      účastnic: 18

22.3. Velikonoční dílna                                           účastnic: 21

19.4. Malované šperky na sklo                                 účastnic: 13

17. 5. Košík pletený z papíru                                   účastnic: 26

20. 9. Košík pletený z pedigu - minikurz                    účastnic: 15

11. 10. Drátkovaný šperk s kamenem                        účastnic: 21

29.11. Výroba adventních věnců                              účastnic: 23

6.12. 3D vánoční přáníčka z papíru                          účastnic: 15

Přednáškové večery:

29. 3. Bylinky pro zdraví - téma: Jak fungují orgány    účastníků: 12

14. 6. Funkční příčina bolesti zad MUDr. Milana Staňka účastníků: 42

Besedy s duchovní tématikou:

25.10. "Dušičkové zamyšlení" s P. Martinem Sekaninou účastníků: 15

2.12. "Adventní zamyšlení "s Mons. Václavem Vrbou účastníků: 16

Kurz Manželské večery (celkem 7. setkání)
2.cyklus říjen 2011- leden 2012 5 manželských párů
3.cyklus září - prosinec 2012 5 manželských párů

Adopce seniorů
celkem 3 klientky

Hlídání dětí
celkem 6 dětí

Přednášková činnost:

Počet přednášek pro Speciální ZŠ Veselí nad Mor.:
10.4. Dospívání 1h.
17.4. Sex. chování 1h.
22.5. Sex. zdraví 1h.
5.6. Jak si můžeme ublížit 1h.

Příprava snoubenců na manželství
počet přednášek: 9
celkem: 15 párů

Jednorázové akce:

18. 2. Setkání manželů v rámci NTM počet účastníků: 14 párů
16.2. Karneval Sedmikrásku v tělocvičně CZŠ 9 maminek + 10 dětí

26.4. Sedmikrásek - Povídání o knížkách s p. Vlaďkou Žajdlíkovou

12. a 13. 5. ZARAZICKÉ DNY 2012 v rámci Týdne pro rodinu ve spol. s Osadním výborem a VKC

13. 5. DEN MATEK- tělocvična ZC

- vystoupení dětí z MŠ v Zarazicích a dětského folklorního souboru Štěpnička pro maminky a babičky k jejich svátku

16.5. Zapojení do Ligy proti rakovině prodejem kytiček

2. 6. DEN DĚTÍ- „Pohádkový les"- velká akce probíhající v parku
počet dětí: 500 + rodiče a prarodiče

6.6. Den dětí v Sedmikrásku v dětském oddělení knihovny,
- pohádka hraná absolventy dramatického kroužku ZUŠ
- program připravila vedoucí oddělení p. V. Žajdlíková

10.6. Táborák Sedmikrásku na zahradě ZC

18.7.-21.7. INDIÁNSKÉ LÉTO - příměstský tábor pro děti
počet přihlášených dětí: 22

21.8. Táborák pro rodiny s dětmi na zahradě ZC
program: vystoupení pravého indiána z kmene Siouxů

25.8. Pouť rodin na Sv. Hostýně - program pro děti

15.9. Hrátky v Zarazicích - slavnostní otevření budovy Zarazického centra
- zajištění dílniček pro děti a jejich rodiče pro VKC

19. a 20.11. Výroba adventních věnců pro Charitu Veselí

6.12. Mikulášská besídka v Sedmikrásku

31.12 Silvestrovské setkání rodin: cca 15 rodin

Setkání pečovatelek Charity Veselí v klubovně CPR.
Naše centrum se v letošním roce zapojilo do soutěže Obec příznivá rodině.

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
PŘI CENTRU PRO RODINU VESELÍ NAD MORAVOU o.s.

NABÍZÍME POMOC PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
1. vzniklých původně neplánovaným těhotenstvím
2. vzniklých i z jiných důvodů
3. v případech domácího násilí
4. předáme kontakty na odborníky( gynekology, psychology, právníky, rodinné poradce)

PORADÍME
5. jak spolehlivě předcházet těhotenství
6. jaké jsou možnosti, pokud chcete otěhotnět
7. jak se připravit na porod, péči o dítě a kojení
8. jak zmírnit obtíže v klimakteriu

Celkový počet klientek za rok 2012: 25

Lenka Zemanová

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Veselí nad Moravou

Adresa: Zarazická 57, Veselí nad Moravou 698 01

Telefon: +420 605 274 910

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprveselinm@seznam.cz