Centrum pro rodinu
Veselí nad Moravou

+420 605 274 910
cprveselinm@seznam.cz

Přehled činnosti

Centra pro rodinu Veselí

za r. 2013

a) Osvětová činnost
- přednášky pro mládež na základních, středních školách a učilištích
- přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost (maminky na MD, manžele,
  rodiče a seniory)
- přednášky pro těhotné maminky
- příprava snoubenců na manželství

b) Nabídka aktivit pro volný čas
- kluby a kroužky
- jednorázové akce zábavného i naučného charakteru

c) Nabídka služeb
- hlídání dětí
- nabízí starým a osamělým lidem, kteří si nemají s kým popovídat,
  možnost vyslechnutí a rozhovoru
- pomoc při zakládání nových Mateřských center a skupinek Modliteb
  matek

d) Poradna pro ženy a dívky při CPR
- informace o možnosti umístění v azylovém domě
- pomoc a poradenství obětem domácího násilí
- pomoc a poradenství ženám a dívkám při neplánovaném těhotenství a
  při postinterrupčním syndromu
- poradenskou službu v oblasti plánovaného rodičovství – Přirozené
  metody plánování rodičovství, výhody a rizika antikoncepce
- informace ženám v klimakteriu
- zprostředkování pomoci u odborníků např. gynekolog, psycholog,
  právní poradna, poradna pro mezilidské vztahy

e) Spolupráce s jinými institucemi stejného či podobného zaměření

Provoz Centra pro rodinu Veselí nad Moravou zajišťují dvě pracovnice:
Lenka Zemanová a Eva Zacharová - celkem na 1,5 úvazku. Od června 2014 bude provoz CPR zajišťovat jen 1 pracovnice a to na plný úvazek.

Zhodnocení projektu za rok 2013:

Účast lze doložit prezenčními listinami a fotodokumentací.

Pravidelné aktivity:

Mateřský klub Sedmikrásek
(každý týden ve čtvrtek 9.30 -11.30 i v prázdniny)
celkový počet schůzek: 49
celkový počet maminek: 462
celkový počet dětí: 607

Setkání maminek s dětmi z Charity
(1x za měsíc od září 2012)
celkový počet schůzek: 11
celkový počet maminek: 71
celkový počet dětí: 75

Modlitby matek starších ( 2 skupiny )
(1x týdně)
celkový počet schůzek: 92
celkový počet žen: 1185

Modlitby matek mladších (1 skupinka)
(1x za měsíc)
celkový počet schůzek: 10
celkový počet žen: 70

Modlitby otců:
(2x za měsíc)
celkový počet schůzek: 13
celkový počet účastníků: 61

Kondiční cvičení
Od září 2013.
Průměrný počet žen: 10 -15

Farní volejbal
(1x týdně)
celkový počet přihlášených: 15
celkový počet schůzek: 47
celkový počet účastníků: 440

Ženský klub ESTER : výtvarné dílny r. 2013

17.1. Šité šperky z korálků I.                     účastníků: 18

únor Minikurz "Malování na hedvábí"           účastníků: 14

14. 3. Velikonoční dílna                            účastníků: 21

11. 4. Šité šperky z korálků II.                   účastníků: 27

20. 6. Enkaustika                                     účastníků: 20

26. 9. Růžičky ze šifonu                            účastníků: 17

17. 10. Suché pastely v kombinaci s lakem na vlasy účastníků: 28

14.11. Vánoční ozdoby z korálků                účastníků: 48

28.11. Výroba adventních věnců                účastníků: 39

12.12. Vánoční dílna ve spolupráci s VKC    účastníků: 20

Přednáškové večery:

16. 5. V rámci Týdne pro rodinu přednáška s názvem "Proč děti potřebují hranice"

s Mgr. M. Mikulkovou                                                       účastníků: 12

19. 9. "Jídlem v boji s nadváhou"s p. Pavlínou Macháčkovou účastníků: 13

4.12. "Bezpečnost seniorů" - setkání s Městskou policií          účastníků: 19

Besedy s duchovní tématikou:

7. 3. "Postní zastavení"s MUDr. Jiljí Minaříkem         účastníků: 10

31.10. "Dušičkové zamyšlení" s P. Romanem Vlkem účastníků: 16
5.12. "Adventní zamyšlení "s Mons. Václavem Vrbou účastníků: 22

Kurz Manželské večery (celkem 7. setkání)
4.cyklus září - prosinec 2013               3 manželské páry

Adopce seniorů
celkem 3 klientky

Hlídání dětí
celkem 6 dětí

Přednášková činnost:

Přednášky pro mládež - Farní úřad Vnorovy:
4.2. Vztahy - 9 tř. 1h.
6.2. Vztahy - 7 tř. 1h.
18.2. Vztahy - 8 tř. 1h.

Počet přednášek pro 9. třídy Speciální ZŠ Veselí nad Mor.:
10.4. Dospívání 1h.
17.4. Vztahy 1h.
24.4. Sex. chování 1h.
15.5. Sex. zdraví 1h.
29.5. Drogy a jiné závislosti 1h.

Přednášky pro ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici:
19.11. Dospívání 5 tř. 1h.
19.11. Dospívání 5 tř. 1h.

Kurz "Příprava maminek k porodu"
Celkem 4 maminky a 2 otcové
Celkem přednášek 12 :
1x Těhotenství
4x Porod
4x Kojení
3x Péče o dítě
Celkem počet hodin: 20 h.

Jednorázové akce:

19. 2. Setkání manželů v rámci NTM
přednáška PaedDr. J. Pospíšilové s názvem: "Umění komunikace v manželství"
počet účastníků: 12 párů

16.2. Karneval Sedmikrásku v tělocvičně ZC 9 maminek + 10 dětí

2.3. Děkanátní setkání manželů ve Strážnici (ve spolupr. s RC Strážnice)

11. 3. Sedmikrásek - Povídání o knížkách s p. Vlaďkou Žajdlíkovou

12. 5. ZARAZICKÝ DEN 2013 v rámci Týdne pro rodinu ve spol. s osadním výborem a VKC
(program přiložen)

12. 5. DEN MATEK- tělocvična ZC
- vystoupení dětí z MŠ v Zarazicích a dětského folklorního souboru Štěpnička pro maminky a babičky k jejich svátku

24. 5. NOC KOSTELŮ ve spolupr. s ŘKF ve Veselí

1. 6. DEN DĚTÍ- „Pohádkový les"- velká akce CPR
počet dětí: 400 + rodiče a prarodiče
6.6. Den dětí v Sedmikrásku v dětském oddělení knihovny,
- pohádka hraná absolventy dramatického kroužku ZUŠ
- program připravila vedoucí oddělení p. V. Žajdlíková

17. 7.-20. 7. "LÉTO S KOVBOJEM" - příměstský tábor pro děti od 6. let
počet přihlášených dětí: 30

20. 7. WESTERNOVÉ ODPOLEDNE pro rodiny s dětmi na zahradě ZC
program je přiložen

31. 8. Pouť rodin na Sv. Hostýně - zábavný program pro děti

28. 9. Setkání rodin v CPR

26.10. Setkání rodin v CPR

23.11. Den diecéze v Olomouci - dílničky pro rodiče s dětmi

25. a 26.11. Výroba adventních věnců pro Charitu Veselí

28.11. Sedmikrásek v knihovně - program p. V. Žajdlíkové

5.12. Mikulášská besídka v Sedmikrásku

11.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2013 ve spolupráci se ZUŠ a ŘKF Veselí
účastníků: 250-300

31.12 Silvestrovské setkání rodin: 8 rodin

Setkání pečovatelek Charity Veselí v klubovně CPR.

Od podzimu r. 2013 pomáháme čtenářům rubriky "Poradí" v Týdeníku 5+2 řešit problémy spojené se vztahy, rodičovstvím i péčí o dítě.
Centrum pro rodinu Veselí je od června r. 2013 zařazeno do sítě Asociace center pro rodinu (ACER) v ČR .

Naše centrum se i v r. 2013 aktivně zapojilo do pracovní skupiny Rodinné politiky při soc. odboru Města Veselí a již několik let se zabývá problematikou Komunitního plánování soc. služeb na území Veselska.

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
PŘI CENTRU PRO RODINU VESELÍ NAD MORAVOU, o.s.

NABÍZÍME POMOC PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
1. vzniklých původně neplánovaným těhotenstvím
2. vzniklých i z jiných důvodů
3. v případech domácího násilí
4. předáme kontakty na odborníky( gynekology, psychology, právníky, rodinné poradce)

PORADÍME
5. jak spolehlivě předcházet těhotenství
6. jaké jsou možnosti, pokud chcete otěhotnět
7. jak se připravit na porod, péči o dítě a kojení
8. jak zmírnit obtíže v klimakteriu

Celkový počet klientek za rok 2013: 25

Lenka Zemanová
vedoucí Centra pro rodinu

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Veselí nad Moravou

Adresa: Zarazická 57, Veselí nad Moravou 698 01

Telefon: +420 605 274 910

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprveselinm@seznam.cz