Centrum pro rodinu
Veselí nad Moravou

+420 605 274 910
cprveselinm@seznam.cz

Přehled činnosti Centra pro rodinu Veselí nad Moravou
za r. 2014

a) Osvětová činnost
- přednášky pro mládež na základních, středních školách a učilištích
- přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost (maminky na MD, manžele, rodiče a seniory)
- přednášky pro těhotné maminky
- příprava snoubenců na manželství

b) Nabídka aktivit pro volný čas
- kluby a kroužky
- jednorázové akce zábavného i naučného charakteru

c) Nabídka služeb
- hlídání dětí
- nabízí starým a osamělým lidem, kteří si nemají s kým popovídat,
  možnost vyslechnutí a rozhovoru
- pomoc při zakládání nových Mateřských center a skupinek Modliteb matek

d) Poradna pro ženy a dívky při CPR
- informace o možnosti umístění v azylovém domě
- pomoc a poradenství obětem domácího násilí
- pomoc a poradenství ženám a dívkám při neplánovaném těhotenství a
  při postinterrupčním syndromu
- poradenskou službu v oblasti plánovaného rodičovství – Přirozené
  metody plánování rodičovství, výhody a rizika antikoncepce
- informace ženám v klimakteriu
- zprostředkování pomoci u odborníků např. gynekolog, psycholog,
  právní poradna, poradna pro mezilidské vztahy

e) Spolupráce s jinými institucemi stejného či podobného zaměření

Provoz Centra pro rodinu Veselí nad Moravou zajišťují dvě pracovnice:
Od ledna 2015 provoz CPR zajišťuje 1 pracovnice a to na plný úvazek a jedna na DPP.

Zhodnocení projektu za rok 2014:

Účast lze doložit prezenčními listinami a fotodokumentací.

Pravidelné aktivity:

Mateřský klub Sedmikrásek
(každý týden ve čtvrtek 9.30 -11.30 i v prázdniny)
celkový počet schůzek: 49
celkový počet maminek: 422
celkový počet dětí: 506

Setkání maminek s dětmi z Charity
(1x za měsíc od září 2012)
celkový počet schůzek: 9
celkový počet maminek: 58
celkový počet dětí: 64

Modlitby matek starších ( 2 skupiny )
(1x týdně)
celkový počet schůzek: 41x2
celkový počet žen: 1001

Modlitby matek mladších (1 skupinka)
(1x za měsíc)
celkový počet schůzek: 10
pravidelně se schází 8 matek

Modlitby otců:
(1x za měsíc)
celkový počet schůzek: 11
pravidelně se schází 5 otců

Kondiční cvičení
Průměrný počet žen: 10 -15

Farní volejbal
(1x týdně)
celkový počet přihlášených: 15
celkový počet schůzek: 47
celkový počet účastníků: 440

Ženský klub ESTER : výtvarné dílny r. 2014

16.1. Minikurz „Šperky z fima"                            účastníků: 27

20.2. "Pletení z papírových ruliček"                     účastníků: 30

20. 3. „Kytičky z korálků"                                   účastníků: 17

10. 4. „Malování hlínou"                                    účastníků: 13

22.5. „Šperky z PET lahví"                                 účastníků: 9

26. 6. „Pletení z papírových ruliček pro pokročilé" účastníků:13

18. 9. „Quilling"                                              účastníků: 13

16. 10. „Barevné obrázky z ovčí vlny"                  účastníků: 14

27.11. Výroba adventních věnců                        účastníků: 32

4.12. Vánoční dílna ve spolupráci s VKC              účastníků: 28

Přednáškové večery:

12.2. SETKÁNÍ MANŽELŮ v rámci Národního týdne manželství u přednášky Mgr. Mileny Mikulkové „Sedm vět pro zdravé manželství"
                                                                                                  účastníků: 41

24.4. „Perla Ugandy"-přednáška Mgr. Františka Krampoty                     účastníků: 9

15.5. „Život s alergií"-přednáška MUDr. Josefa Tillicha                         účastníků: 11

17.6. „Proč děti zlobí"-přednáška Bc. Marcely Kořenkové                     účastníků:18

14.9. „Důležité otázky ve výchově dětí"-přednáška Doc. Dr. R. Smahela
                                                                                                účastníků: 40
12.11. "Bezpečnost seniorů" - beseda s Městskou policií                     účastníků: 15

13.11. „Proč jíst zelené potraviny"-přednáška PhDr. Marcely Sečkové
                                                                                                účastníků: 10

Besedy s duchovní tématikou:

8.4. "Postní zamyšlení" s P. Josefem Jankem- téma: „Askeze"              účastníků: 28

21.11. „1.KAPITOLA KNIHY GENESIS A SOUČASNÁ VĚDA"

-přednáška Mgr. Marka Orka Váchy, Ph.D.                                     účastníků: cca 250

 

Kurz Manželské večery (celkem 7. setkání)
5.cyklus září - prosinec 2014           3 manželské páry

Adopce seniorů
celkem 3 klientky

Hlídání dětí
celkem 6 dětí

Přednášková činnost:

Přednášky pro biřmovance:
18.1. Téma „Manželství" v kostele v Kuželově
25.1. Téma „Manželství" v kostele Velká n. Veličkou
1.2. Téma „Plodnost jako dar" v kostele v Kuželově
8.2. Téma „Plodnost jako dar"- v kostele Velká n. Veličkou
21.3. Téma „Manželství" – fara Veselí
4.4. Téma „Plodnost jako dar" – fara Veselí

Přednášky na ZŠ ve Strání
28.2. Sexuální zdraví 2h.
28.2. Sexuální chování 2h.
28.2. Jak si můžeme ublížit 1h.
28.2. Dospívání 1h.

Přednášky pro 8. a 9. třídy Speciální ZŠ Veselí nad Mor.:
14.5. Dospívání 1h.
21.5. Ahoj, tady jsem 1h.
18.6. Vztahy 1h.

Kurz "Příprava maminek k porodu"
Celkem 4 maminky a 2 otcové
Celkem přednášek 12 :
1x Těhotenství
4x Porod
4x Kojení
3x Péče o dítě
Celkem počet hodin: 20 h.

Jednorázové akce:

12. 2. Setkání manželů v rámci NTM
přednáška Mgr. Mileny Mikulkové s názvem: "Sedm vět pro zdravé manželství"
počet účastníků: 20 párů

13.2. Karneval Sedmikrásku v tělocvičně ZC 9 maminek + 10 dětí

10.-11. 5. ZARAZICKÉ DNY 2014 - ROK RODINY v rámci Týdne pro rodinu cca 250 účastníků

- ve spolupráci s Osadním výborem v Zarazicích a VKC Veselí

11. 5. DEN MATEK- tělocvična ZC
- vystoupení dětí z MŠ v Zarazicích a dětského folklorního souboru Štěpnička, sboru CZŠ Veselí a Tomáše Šulaje-herce Slováckého divadla pro maminky a babičky k jejich svátku

31. 6. DEN DĚTÍ- „Pohádkový les"- velká akce CPR v Městském parku
počet dětí: 600 + rodiče a prarodiče

5.6. Den dětí v Sedmikrásku v dětském oddělení knihovny,
- pohádka hraná absolventy dramatického kroužku ZUŠ
- program připravila vedoucí oddělení p. V. Žajdlíková

8.6. Farní den - program pro děti na téma Starý zákon cca 42 dětí

15.-19. 7. "CESTA KOLEM SVĚTA" - příměstský tábor pro děti od 6. let
počet přihlášených dětí: 30

19. 7. HAVAJSKÉ ODPOLEDNE pro rodiny s dětmi na zahradě ZC
program je přiložen

17.8. Hrátky v Zarazicích ve spolupráci s VKC - zajištění dílen

30. 8. Pouť rodin na Sv. Hostýně - zábavný program pro děti a Cesta manželů

5. 9. Setkání rodin v CPR

26.10. Setkání rodin v CPR

18.11. Výroba adventních věnců pro Charitu Veselí

28.11. Sedmikrásek v knihovně - program p. V. Žajdlíkové

4.12. Mikulášská besídka v Sedmikrásku

10.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2014 ve spolupráci se ZUŠ a ŘKF Veselí
loni bylo účastníků: 250-300

31.12 Silvestrovské setkání rodin: 8 rodin

Od podzimu r. 2013 pomáháme čtenářům rubriky "Poradí" v Týdeníku 5+2 řešit problémy spojené se vztahy, rodičovstvím i péčí o dítě.

Centrum pro rodinu Veselí je od června r. 2013 zařazeno do sítě Asociace center pro rodinu (ACER) v ČR .

Naše centrum se i v r. 2013 aktivně zapojilo do pracovní skupiny Rodinné politiky při soc. odboru Města Veselí a již několik let se zabývá problematikou Komunitního plánování soc. služeb na území Veselska.

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
PŘI CENTRU PRO RODINU VESELÍ NAD MORAVOU, o.s.

NABÍZÍME POMOC PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
1. vzniklých původně neplánovaným těhotenstvím
2. vzniklých i z jiných důvodů
3. v případech domácího násilí
4. předáme kontakty na odborníky( gynekology, psychology, právníky, rodinné poradce)

PORADÍME
5. jak spolehlivě předcházet těhotenství
6. jaké jsou možnosti, pokud chcete otěhotnět
7. jak se připravit na porod, péči o dítě a kojení
8. jak zmírnit obtíže v klimakteriu

Celkový počet klientek za rok 2014: 35

Lenka Zemanová
vedoucí Centra pro rodinu

 

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Veselí nad Moravou

Adresa: Zarazická 57, Veselí nad Moravou 698 01

Telefon: +420 605 274 910

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprveselinm@seznam.cz