Centrum pro rodinu
Veselí nad Moravou

+420 605 274 910
cprveselinm@seznam.cz

MENU

svatba v kosteleVětšina z nás svatbu chystá v životě poprvé a naposledy... Bez zkušeností, obklopeni spoustou více či méně dobře míněných doporučení a rad, v nichž je těžké se zorientovat.

Snad vám tedy určitý přehled toho, jak tomu na svatbě v kostele bývá, ulehčí plánování.

 

 TERMÍN A MÍSTO

 • ■ v dostatečném předstihu navštivte kněze v místě, kde chcete být oddáni (6 - 12 měsíců) a zjistěte, je-li vámi vybraný termín volný
 • ■ konzultujte s knězem či jáhnem místo sňatku (v olomoucké arcidiecézi není možné uzavřít sňatek mimo posvěcený prostor - tedy kostel či kapli)
 • ■ sepište s knězem protokol co nejdříve po domluvení termínu (při jeho vypisování se dozvíte požadavky církve a také je-li církevní sňatek vůbec možný- existují totiž překážky k uzavření manželství např. civilní sňatek dvou nepokřtěných a následně rozvedených)

 

PŘÍPRAVA

 • ■ pro uzavření křesťanského manželství se v olomoucké diecézi požaduje příprava (nejde o nějaké moralizování, spíše o podanou ruku v okamžiku, který je ve vašem životě jedinečný a vzácný) - praktické informace jsou k dispozici nahoře na této stránce, proto je zde nebudeme opakovat
 • ■ ke křesťanské přípravě na manželství také patří vykonání dobré svaté zpovědi v týdnu před svatbou

 

OBŘAD

 • ■ liturgický pořádek obřadu má své neměnné náležitosti, ale přesto je zde dost velký prostor pro uplatnění vašich představ:
 •      Jsou tři varianty obřadu a je dobré zvolit tu, která odpovídá vašemu duchovnímu životu:
 • a) se mší - tuto variantu patrně zvolíte, jste-li oba praktikující katolíci
 • b) bez mše svaté, ale se svatým přijímáním - je-li pro vás eucharistie důležitá, ale např. z časových důvodů není možná celá mše nabízí se tato varianta
 • c) svatební obřad bez mše svaté a bez přijímání - uzavíráte-li smíšené manželství tzn. katolík - nekatolík/nepokřtěný budete zřejmě volit tuto variantu
 • ■ v kostele je před oltářem připraveno klekátko a místa k sezení pro novomanžele (za nimi většinou i pro svědky - dle možností s volným místem toho kterého kostela)

Příjezd a odjezd

 • ■ auto s nevěstou většinou přijíždí ke kostelu poslední a po obřadu odjíždí s novomanželi jako první
 • ■ je dobré mít pro auto nevěsty rezervované místo, aby je někdo nezablokoval (není od věci mít někoho, kdo dopravu před kostelem při příjezdu i odjezdu organizuje - čím více věcí budete delegovat, tím méně vás potom budou zatěžovat)

 

Vstup

 • ■ jsou tři možnosti vstupu (pořadí od nejběžnějších)
  • a) ministranti, kněz, ženich s maminkou (po pravici), svědci, zbylí rodiče (není-li možné mít oba, je dobré najít pro zbylého vhodný protějšek), tatínek doprovázející nevěstu (má ji po pravici) - mohou je předcházet družičky, ostatní svatební hosté jsou v kostelních lavicích nebo tvoří špalír
  • b) viz bod a), s tím, že svatební hosté tvoří v kostele špalír
  • c) viz bod a), s tím, že svatební hosté jdou v průvodu mezi knězem a ženichem - v kostele utvoří špalír

Úvod

 • ■ po příchodu nevěsty všichni vstoupí do lavic a stojí, dozní úvodní skladba, oddávající přivítá, přečte úvodní modlitbu (všichni se posadí)

Bohoslužba slova

 • ■ lektoři přečtou Boží slovo, na které navazuje čtení evangelia (stojíte) a promluva oddávajícího (sedíte)

Svatební slib

 • ■ všichni stojí
 • ■ ženich s nevěstou na předložené otázky odpovídají třikrát ANO
 • ■ následuje slib - začíná ženich a pokračuje nevěsta
 • ■ žehnání a předání prstenů - začíná ženich a pokračuje nevěsta
 • ■ polibek
 • ■ přímluvy (mohou číst např. svědci či vybraní svatebčané - doporučujeme ty, kteří jsou zvyklí číst v kostele nebo alespoň hovořit před ostatními)

Bohoslužba oběti

 • ■ pokud jde o sňatek bez mše svaté následuje v tuto chvíli ihned modlitba za manžele, požehnání a podpis matriky (viz body níže)
 • ■ novomanželé přinášejí dary ke mši (konvičky a misku s hostiemi),  doporučujeme, aby oba přišli k oltáři ze strany nevěsty), aby nevěsta měla kvůli dlouhým šatům co nejjednodušší vstup na své místo (znovu se posadí)
 • ■ během bohoslužby se oddávající modlí za novomanžele (ti klečí)
 • ■ svaté přijímání se novomanželům podává pod obojí způsobou (oddávající podá oběma nejprve hostii a následně kalich s Krví Páně)

Závěr

 • ■ oddávající se modlí závěrečnou modlitbu (všichni stojí)
 • ■ vyzve novomanžele a svědky k podpisu matriky
 • ■ mezi tím než dojdou k místu podpisu je vhodné, aby zazněly informace o dalším průběhu (špalír, přání, focení, doprava na místo hostiny...) - zde je dobré si tento vstup dohodnout s varhaníkem, aby před tím nezačal hrát

 

ZAPOJENÍ OSOB

(doporučujeme si k následujícím dopsat jména a telefonní kontakt)

Svědci:

 • ■ musí být dva (není zcela nutné, aby byli pokřtěni, či aby to byl muž a žena)
 • ■ být dospělí a měli byste, už v době sepsání snubního protokolu, znát jejich trvalé bydliště popř. rodné číslo

Výzdoba:

 • ■ každý kostel je většinou nějakým způsobem nazdoben květinami
 • ■ pokud chcete vlastní výzdobu je nutné si ji zajistit a to buď přímo s člověkem, který kostel běžně zdobí (kontakt vám předá místní farář či jáhen) anebo budete mít vlastního (toho je ale nutné zkontaktovat s výše zmíněnou osobou zodpovědnou za výzdobu kostela)

Varhaník a schola:

 • ■ je třeba se zeptat kněze, jaké jsou místní zvyklosti - tedy kdo zajišťuje hudbu a zpěv - pokud máte vlastního varhaníka, zpěváky či hudebníky je nutné to sdělit místnímu faráři
 • ■ s varhaníkem a vedoucím scholy si domluvte skladby, které chcete, aby při obřadu zazněly (mělo by jít o skladby vhodné pro kostel)

Kostelník a ministranti:

 • ■ tyto lidi zajišťuje místní kněz
 • ■ máte-li své ministranty je nutné to sdělit oddávajícímu

Fotograf a kameraman:

 • ■ je nutné jej zajistit v dostatečném předstihu - nejlépe hned po domluvení termínu
 • ■ měl by to být člověk, který je seznámen s liturgickým prostorem i průběhem obřadu
 • ■ speciální požadavky na fotografování by měl konzultovat s oddávajícím knězem
 • ■ není na škodu si s ním domluvit, co konkrétně chcete mít na fotkách či videu zaznamenané

Lektoři:

 • ■ při svatebním obřadu může zaznít jedno či dvě čtení z bible (vhodné texty jsou vybrány v liturgických knihách - dostupné jsou i na www.manzelstvi.cz)
 • ■ předčítat by měli lidé pokřtění a zkušení (mohou to být i ženich s nevěstou, svědci, či někdo ze svatebčanů; tuto informaci je nutné říct oddávajícímu)
 • ■ doporučuje se si svůj přednes vyzkoušet ještě v předvečer svatby v kostele

Družba (svatební koordinátor):

 • ■ nemusí to být jen svědek ženicha, který se stará o dobrou náladu při svatební hostině, ale i člověk, který podává svatebním hostům důležité informace
 • ■ mezi informace, které by měly zaznít patří: způsob dopravy, organizování svatebních hostů při vstupu do kostela (bude se tvořit špalír nebo budou svatební hosté již v lavicích popř. vstupují všichni ve svatebním průvodu?)
 • ■ z jeho úst by měly zaznít také informace těsně před podepisováním matriky (přání novomanželům, špalír, focení, odjezd na svatební hostinu atd.)

 

PŘEJEME HODNĚ SIL K PŘÍPRAVĚ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO ŽIVOTA

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Veselí nad Moravou

Adresa: Zarazická 57, Veselí nad Moravou 698 01

Telefon: +420 605 274 910

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprveselinm@seznam.cz